Tento web používá soubory cookie a doplňky pro sociální sítě, aby zajistil bezproblémový provoz webu, analyzoval aktivitu návštěvníků a poskytoval personalizované reklamy. Nezbytné soubory cookie se ukládají, jakmile otevřete webovou stránku, jiné typy souborů cookie můžete povolit. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů .
14 dnů garance vrácení peněz Výměna a prodloužení zdarma Platnost 12 měsíců F.A.Q. Kontakt
Můj voucher
Oblíbené

DARUJTE MOŽNOST VÝBĚRU S UNIVERZÁLNÍM DÁRKOVÝM POUKAZEM

Zásady ochrany soukromí

Obecné informace

Společnost Bombadar s.r.o. (dále jen "my" nebo "Správce údajů") je správcem těchto webových stránek. Bombadar s.r.o. je součástí skupiny společností UAB "Gera dovana" působící v Litvě. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů stanovujeme a objasňujeme, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány v případě, že používáte tyto webové stránky. Podmínky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů platí při každém přístupu k námi poskytovanému obsahu a/nebo službě, a to bez ohledu na použitém zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet, televizor atd.).

Detailní informace o správci údajů:

Bombadar s.r.o.

Kód právního subjektu: 118 14 756

Registrační adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

E-mailová adresa: info@bombadar.cz

E-mailová adresa pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: dpo@geradovana.lt

Potvrzujeme, že vaše údaje budou shromažďovány v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a nařízeními kontrolních orgánů; budou použita veškerá přiměřená technická a administrativní opatření k ochraně námi shromážděných údajů návštěvníků webových stránek před jejich ztrátou, neoprávněným použitím a/nebo změnami. Zaměstnanci Správce údajů jsou písemně zavázáni k tomu, aby informace získané na pracovišti, včetně informací o návštěvnících webových stránek/účtů na sociálních sítích, nezveřejňovali ani nepředávali třetím osobám.

Osoby mladší 14 let nesmí prostřednictvím našich webových stránek poskytovat žádné osobní údaje. Pokud jste osoba mladší 14 let, musíte před odesláním osobních údajů získat souhlas rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

Pojmy použité v zásadách ochrany osobních údajů jsou vykládány tak, jak jsou definovány v obecném nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů č. 2016/679 (EU).

Tyto zásady ochrany osobních údajů si musíte pečlivě přečíst, protože při každé návštěvě těchto webových stránek souhlasíte se všemi zde popsanými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím nenavštěvujte naše webové stránky ani nepoužívejte náš obsah a/nebo služby. Kliknutím na symbol "+" vedle názvu každé sekce naleznete podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů.

Jakým způsobem o vás shromažďujeme informace?

Vaše osobní údaje, tj. veškeré informace o vás, které nám umožňují vás identifikovat, získáváme několika způsoby:

- informace (osobní údaje) nám můžete poskytnout sami (například vyplněním registračního formuláře, dotazem prostřednictvím chatu na našich webových stránkách, telefonátem, objednávkou newsletteru nebo jiným způsobem);

- informace o vás mohou být shromažďovány automaticky (při návštěvě našich webových stránek (pomocí souborů cookie a podobných technologií), při návštěvě našich sociálních účtů (Facebook, Instagram, Linkedin, Google+, Pinterest, Twitter, Youtube);

- v některých případech můžeme informace o vás získat od subjektů třetích stran a dále můžeme shromažďovat informace o vás z veřejně dostupných zdrojů (např. od vašich příbuzných/známých, kteří vám koupí dárek prostřednictvím našich webových stránek, od našich partnerů, kteří vám nebo nám poskytují služby, prostřednictvím sociální sítě Linkedin, webových stránek vaší společnosti apod.)

Své osobní údaje nám můžete poskytnout přímo. Zpravidla se tak děje, když:

- poskytnete své údaje, chcete-li dostávat informace o našich službách/produktech/partnerech;

- poskytnete své údaje při vyplňování formuláře pro kurýrní doručení;

- se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo jiného typu sdělení;

- se účastníte dotazníku.

Informace o vás mohou být shromažďovány automaticky. Zpravidla se tak děje, když:

- zadáváte dotazy prostřednictvím našich účtů na sociálních sítích;

- používáte naše webové stránky (údaje jsou shromažďovány pomocí souborů cookie a podobných technologií. Více informací o souborech cookie, které používáme, najdete níže);

- zveřejňujete příspěvky na platformách sociálních médií, které sledujeme.

V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme získávat informace o vás i od třetích stran. Mohou to být informace od našich partnerů, kteří vám poskytují služby na základě zakoupeného dárkového certifikátu, od marketingových a PR agentur a informace z vašich veřejně dostupných profilů (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Informace, které o vás získáme z vašich veřejných a komerčních zdrojů, můžeme propojit s dalšími informacemi, které od vás nebo o vás získáváme.

 

 

Jaké informace (osobní údaje) o vás zpracováváme?

Přestože usilujeme o to, abychom o vás shromažďovali co nejméně informací, za účelem výkonu naší činnosti shromažďujeme následující informace:

- informace, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby/produkty;

- informace, které nám sdělíte v průzkumech;

- informace, které nám sdělíte při telefonickém hovoru;

- informace nezbytné pro identifikaci;

- informace o návštěvnících našich webových stránek;

- strukturované informace o zvyklostech všech návštěvníků stránek;

- informace o zařízení, které používáte.

Informace, které shromažďujeme přímo od vás, vyplývají z okolností a souvislostí. Například:

- Pro účely poskytování služeb zpracováváme tyto informace: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, údaje o způsobu platby a údaje o příjemci daru (jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa).

Mezi informace, které shromažďujeme automaticky, obvykle patří:

- informace o tom, jak používáte naše webové stránky (informace o zařízení: tj. IP adresa, verze operačního systému a parametry zařízení, které používáte k přístupu k obsahu/zboží; přihlašovací informace: tj. čas a doba trvání vaší relace, požadavky, které zadáváte na našich webových stránkách, a veškeré informace uložené v souborech cookie, které jsme nastavili ve vašem zařízení (zásady používání souborů cookie níže); informace o poloze: tj. signál GPS vašeho zařízení nebo informace o nejbližších přístupových bodech "Wi-Fi" a mobilních vysílačích, které nám mohou být poskytnuty, používáte-li obsah našich webových stránek.

Informace, které získáváme od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů, jsou následující:

- vaše jméno, adresa, telefon a poštovní adresa.

Můžete odmítnout poskytnout nám určité informace (například informace požadované v registračním formuláři), ale v takovém případě je možné, že vám nebudeme moci poskytnout nabízené služby nebo je nebude možné poskytnout v plném rozsahu.

 

Účely a právní základy zpracování údajů

 

Výše uvedené informace jsou zpracovávány pro následující účely:

- Správa objednávek služeb a zboží.

- Registrace návštěvníků námi spravovaných webových stránek na webu a přihlašovací údaje registrovaných návštěvníků, které umožňují registrovaným návštěvníkům našich webových stránek zakoupit dárkové poukazy a/nebo jiné námi poskytované služby online.

- Informace související s vaší žádostí o poskytnutí služeb, partnerů nebo zboží.

- Pro marketingové účely*, např. pro doručování personalizovaných reklam a sponzorského obsahu a zasílání oznámení o propagačních akcích, slevách, vyhodnocování a analýzu trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně sběru vašich názorů na produkty a služby, realizace průzkumů mezi zákazníky/partnery, soutěží nebo propagačních akcí v rozsahu povoleném zákonem), zasílání newsletterů, SMS zpráv, blahopřání zákazníkům ke státním a osobním svátkům, možnost účasti zákazníků v námi organizovaných hrách a soutěžích.

- Abychom mohli vytvářet věrnostní programy pro zákazníky a nabízet návštěvníkům našich/partnerských nebo jejich webových stránek možnost účastnit se organizovaných her a loterií a rovněž poskytovat pravidelným návštěvníkům/zákazníkům speciální nabídky a dodatečné slevy, jakož i individuálně přizpůsobené reklamy.

- Abychom se dozvěděli, jak lidé využívají naše online služby, a mohli je díky tomu vylepšovat a vytvářet nový obsah, produkty a služby.

- K obhajobě vlastních zájmů u soudu nebo jiné instituce, k prověření dotazů a stížností zákazníků.

Upozorňujeme vás, že máme právo zasílat našim zákazníkům nebo osobám registrovaným na našich webových stránkách propagační informace o dalších podobných produktech nebo službách a vy máte právo nyní nebo kdykoli později se odhlásit z odběru přímého marketingového obsahu od naší společnosti tím, že nám své rozhodnutí oznámíte e-mailem: info@bombadar.cz nebo pomocí odkazu pro odhlášení odběru v samotném newsletteru, nebo SMS.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě jednoho nebo více oprávněných důvodů pro jejich zpracování:

- Plnění požadavků právních předpisů;

- Plnění dohody uzavřené s vámi;

- Naše oprávněné zájmy, pokud je vaše soukromé zájmy nepřevažují;

- Váš souhlas.

Údaje o e-mailu zadaném při vytváření nákupního košíku se používají pro zajištění kvalitního zákaznického servisu - tj. po založení a nedokončení nákupu se jednorázově odešle e-mail s upomínkou. Pokud není nákup obnoven do 10 dnů, jsou všechny údaje o nákupním košíku včetně e-mailu smazány.

Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje s příslušným právním základem, jsou uvedeny v následující tabulce.

Účel

Právní základ(y)

Osobní údaje

Správa objednávek služeb a zboží

 

Dodržení smlouvy s vámi

Vymáhání zákonných požadavků

 

Jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, informace o tom, zda jsou kupující a obdarovaný stejnou osobou, informace o obdarovaném (jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa) a způsob platby.

Registrace návštěvníků námi spravovaných webových stránek na webu a přihlašovací údaje registrovaných návštěvníků, které umožňují registrovaným návštěvníkům našich webových stránek zakoupit dárkové poukazy a/nebo jiné námi poskytované služby online.

Dodržení smlouvy s vámi

Vymáhání zákonných požadavků

 

Jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, informace o tom, zda jsou kupující a příjemce dárku stejnou osobou, informace o příjemci dárku (jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa), informace o způsobu platby, u jakého partnera a jakou službu zákazník zakoupil, kdy provedl nákup, jaký kanál zvolil pro vyzvednutí, jaký způsob doručení si zvolil, datum založení účtu, historie nákupů.

Informace týkající se vaší žádosti o poskytnutí služeb, partnerů nebo zboží. 

Tyto informace vám poskytujeme, protože máme oprávněný zájem poskytovat přesné informace o našich službách nebo službách našich partnerů, doplňkových službách atd.

Abychom mohli reagovat na vaše dotazy zaslané telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních médií či jinými formami, můžeme vás požádat o telefon, e-mailovou adresu nebo další pro vás vyhovující kontaktní údaje. Za účelem zajištění kvalitního zákaznického servisu prosím uveďte číslo zakoupeného dárkového certifikátu (tak můžeme zjistit, u jakého partnera a jakou službu zákazník zakoupil, jaký kanál si zvolil pro vyzvednutí a jaký si vybral způsob doručení). Vedeme také historii korespondence se zákazníkem.

Pro marketingové účely, např. k poskytování přizpůsobeného reklamního a sponzorského obsahu a k zasílání oznámení o akcích, slevách, k vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně získávání vašich názorů na služby a pořádání zákaznických anket), k zasílání newsletterů, k blahopřáním zákazníkům u příležitosti státních a osobních svátků, za účelem umožnění zákazníkům účastnit se námi pořádaných her a soutěží.

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v oprávněném zájmu informovat vás o našich službách, akcích, novinkách a dalších relevantních informacích.

Váš souhlas.

Jméno, příjmení, údaje o účtu na sociální síti, telefon, e-mail, pošta, adresa. Při provádění průzkumu mezi zákazníky - navíc pohlaví, věk, město, názor/hodnocení služeb, místa jejich poskytování, servis. Při zasílání newsletterů - kdy se klient zaregistroval k odběru newsletteru, kolik e-mailů mu bylo zasláno a kolik z nich klient otevřel.

Abychom se dozvěděli, jak lidé používají naše online služby, abychom je mohli neustále vylepšovat a vytvářet nový obsah, produkty a služby. 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje v oprávněném zájmu monitorování kvality našich služeb, vytváření a zlepšování poskytovaného obsahu a zajištění bezpečnosti webových stránek.

IP adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení, které používáte k přístupu k obsahu/zboží, čas a doba trvání vaší relace, podmínky zadané na našich webových stránkách a veškeré informace uložené v souborech cookie, které jsme nastavili ve vašem zařízení, signál GPS zařízení nebo informace o nejbližších přístupových bodech "Wi-Fi" a mobilních vysílačích, které nám mohou být poskytnuty, používáte-li obsah našich webových stránek.

Pro účely rozvoje našich zákaznických věrnostních programů, abychom návštěvníkům našich/partnerských nebo jejich webů nabízeli možnost účastnit se organizovaných her, loterií a také abychom pravidelným návštěvníkům/zákazníkům poskytovali speciální nabídky a dodatečné slevy a také abychom jim poskytovali individuálně přizpůsobenou reklamu.

Dodržení smlouvy s vámi

Váš souhlas

Jméno, příjmení, telefon, e-mail, číslo věrnostní karty, informace o nákupech provedených s touto kartou a využití věrnostních bodů (místo, datum, čas, výše nákupů, výše využitých bodů), informace o tom, kdy zákazník naposledy dostal reklamní sdělení (pokud souhlasil s jeho zasláním a bylo mu zasláno); naskenovaný QR kód věrnostní karty (údaje z google analytics). V případě, že chce klient dostávat individuální nabídky - navíc pohlaví a datum narození (se souhlasem klienta).

K obhajobě svých zájmů před soudem nebo jinou institucí, k prověřování dotazů a stížností zákazníků.

Vymáhání zákonných požadavků.

Právní zájem - obrana proti případným stížnostem.

V závislosti na vznesené stížnosti mohou být za tímto účelem zpracovávány všechny osobní údaje, které o vás uchováváme a které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

 

V případech, kdy se nemůžeme opřít o žádný z právních základů uvedených v této tabulce, vás před zahájením zpracování vašich osobních údajů požádáme o souhlas.

V případech, kdy budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto pravidlech, vás o tom budeme informovat ve zvláštním oznámení.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předávat:

- Našim partnerům, kteří vám poskytují služby, které jste si zakoupili;

- Společnostem, které zajišťují vámi poptávané služby;

- Společnostem skupiny UAB "Gera dovana";

- Bankám/společnostem, které pomáhají provádět zúčtovací operace;

- Společnostem, které pomáhají organizovat soutěže/hry/propagační akce;

- Dalším odpovědně vybraným obchodním partnerům;

- Orgánům činným v trestním řízení;

- Dalším subjektům, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Našimi partnery jsou poskytovatelé služeb pro volný čas a zábavní průmysl působící v České republice, Litvě, Polsku a Lotyšsku. Dovolujeme si vás informovat, že osobní údaje poskytujeme pouze partnerovi, jehož službu/dárek jste si vybrali.

Dalšími společnostmi skupiny Gera dovana, kterým jsou osobní údaje předávány, jsou UAB "Gera dovana", SIA Lieliska Davana, SP. Z. Oo Super Prezenty.

Chcete-li dostávat přímé marketingové nabídky od našich obchodních partnerů, budete požádáni o poskytnutí zvláštního souhlasu.

Dalšími subjekty, kterým mohou být informace, které o vás máme, poskytnuty, jsou státní orgány, pracovníci orgánů činných v trestním řízení, soudy atd., pokud je to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů.

 

 

Co děláme pro ochranu vašich údajů?

Zavedli jsme přiměřená a vhodná fyzická a technická opatření na ochranu informací, které shromažďujeme za účelem poskytování našeho obsahu/služeb. Mějte však na paměti, že ačkoli podnikáme náležité kroky k ochraně vašich informací, žádná webová stránka, online transakce, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou naprosto bezpečné.

 

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné k dosažení stanoveného cíle. Vaše osobní údaje budou vymazány po dosažení stanoveného účelu, s výjimkou případů, kdy nám právní předpisy ukládají povinnost uchovávat informace z daňových důvodů nebo pokud mohou být nezbytné pro účely předběžného vyšetřování, ale v žádném případě nebude doba uchovávání delší než 10 let. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány bez možnosti jejich reprodukce.

Obecně jsou osobní údaje uchovávány za níže uvedených podmínek:

 

Osobní údaje

Doba uchovávání

Platební údaje

10 let po provedení platební transakce

Osobní údaje pro marketingové účely

1 rok od vaší poslední návštěvy našich webových stránek

Analytické údaje

Tyto údaje jsou obvykle shromažďovány automaticky po celou dobu používání webových stránek a krátce po jejich získání jsou anonymizovány/agregovány.

 

Vaše práva

 

V závislosti na situaci má subjekt, jehož údaje Správce dat zpracovává, následující práva:

- Vědět (být informován) o zpracování svých údajů (právo vědět).

- Seznámit se se svými údaji a s tím, jak jsou zpracovávány (právo na přístup).

- Požadovat opravu nebo s ohledem na účely zpracování osobních údajů doplnění neúplných osobních údajů konkrétní osoby (právo na opravu).

- Odstranit vaše údaje nebo přestat zpracovávat vaše údaje (s výjimkou jejich uložení) (právo na výmaz a právo být zapomenut).

- právo požadovat, aby správce osobních údajů omezil zpracování osobních údajů z některého z oprávněných důvodů (právo na omezení).

- právo na přenos údajů (právo na přenos).

- právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je takové zpracování údajů prováděno ve veřejném zájmu nebo je zpracování údajů nezbytné k dosažení oprávněných zájmů správce údajů nebo třetí strany. Aby správce mohl zpracovávat vaše osobní údaje, má povinnost prokázat, že údaje jsou zpracovávány ze závažných oprávněných důvodů, které převažují nad zájmy subjektu těchto údajů (právo vznést námitku).

- Podejte stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Díky nám můžete svá práva uplatnit pohodlným způsobem. Lze tak učinit písemně na adrese dpo@geradovana.lt nebo pomocí příslušných odkazů v dolní části námi poskytovaných materiálů s propagačním obsahem.

Podmínky pro výkon výše uvedených práv vám nemusíme poskytovat, pokud je to v zákonem stanovených případech nezbytné z důvodu prevence, vyšetřování a odhalování porušení úřední nebo profesní etiky, jakož i ochrany práv a svobod subjektu údajů nebo jiných osob. 

Vaše právo

Určitá omezení

Vědět (být informován) o zpracování svých údajů (právo vědět);

Máte právo obdržet informace o zpracování údajů ve stručném, jednoduchém a srozumitelném jazyce ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů.

Seznámit se se svými údaji a s tím, jak jsou zpracovávány (právo na přístup); 

Toto právo znamená:

 • Potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje,

 • Předložení seznamu osobních údajů, které zpracováváte.

 • Poskytnutí přesného a právního základu pro zpracování vašich údajů.

 • Potvrzení, zda údaje zasíláme třetím stranám, a pokud ano, jaká jsme k tomu přijali bezpečnostní opatření

 • Poskytnutí zdroje vašich osobních údajů

 • Informace o tom, zda je uplatňováno profilování

 • Sdělení doby uchovávání údajů

Ve chvíli, kdy dojde k vaší identifikaci, vám výše uvedené informace poskytneme, pokud tím nebudou porušena práva a svobody jiných osob.

Požadovat opravu nebo s ohledem na účely zpracování osobních údajů doplnění neúplných osobních údajů osoby (právo na opravu); 

Platí, pokud jsou informace, které máme k dispozici, neúplné nebo nepřesné

Odstranit vaše údaje (právo být zapomenut); 

Platí, pokud:

- informace, které máme, již nejsou potřebné k dosažení stanovených cílů.

- zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, ale vy tento souhlas odvoláte.

- zpracováváme údaje na základě oprávněných zájmů, ale na základě Vaší žádosti se dospěje k závěru, že převažují Vaše soukromé zájmy.

- informace byly získány nezákonně 

Zastavit zpracování vašich údajů (kromě jejich ukládání).

Toto právo lze uplatnit po dobu, než provedeme analýzu situace, tj.:

 • pokud zpochybňujete správnost informací

 • pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, je-li prováděno na základě oprávněných zájmů.

 • pokud informace používáme neoprávněně, ale vy vznesete námitku proti jejich vymazání

 • informace již nepotřebujeme, ale vy požadujete, abychom je uchovávali z důvodu právního sporu. 

Požadovat, aby Správce osobních údajů omezil zpracování osobních údajů z některého z oprávněných důvodů (právo na omezení); 

Můžete nám zabránit v používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. 

Právo na přenositelnost údajů

Toto právo lze uplatnit, pokud jste nám poskytli své údaje a my je automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi uzavřené. 

Právo nesouhlasit

Toto právo lze uplatnit, pokud je zpracování údajů prováděno ve veřejném zájmu nebo pokud je zpracování údajů nezbytné k dosažení oprávněných cílů správce údajů nebo jiné třetí strany. Aby správce údajů mohl osobní údaje zpracovávat, je povinen prokázat, že údaje zpracovává na základě závažných oprávněných důvodů, které převažují nad zájmy subjektu těchto údajů. (právo nesouhlasit);

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

www.uoou.cz

 

Soubory cookie, beacons a podobné technologie

 

Soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti našich webových stránek a k usnadnění jejich používání. Soubory cookie jsou malé soubory, které se dočasně ukládají do vašeho zařízení a umožňují vaši identifikaci při dalších návštěvách webových stránek, ukládají historii prohlížení a vaše volby, urychlují vyhledávání na webových stránkách, vytvářejí pohodlné a přátelské prostředí pro návštěvníky a prezentují webové stránky efektivněji a spolehlivěji.

Soubory cookie jsou běžnou součástí prohlížení webových stránek, která usnadňuje jejich samotné používání. Informace shromážděné pomocí souborů cookie neumožňují přímou identifikaci návštěvníka, ale umožňují personalizovanější prohlížení. Fungování některých souborů cookie můžete zakázat, ale upozorňujeme vás, že jejich blokování může ovlivnit fungování webových stránek.

Nezbytné soubory cookie Vždy zapnuté

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je zakázat. Nezbytné soubory cookie umožňují návštěvníkům snadnou navigaci na webových stránkách, používání jejich funkcí a přístup do chráněných oblastí webových stránek. V nastavení prohlížeče můžete zablokovat fungování těchto souborů cookie nebo povolit zasílání oznámení o existenci těchto souborů cookie, ale je možné, že část webových stránek nebude moci správně fungovat.

Technické soubory cookie

Technické soubory cookie jsou určeny ke zlepšení fungování webových stránek a k jejich pohodlnému a efektivnímu používání. Technické soubory cookie se používají k zapamatování vašich voleb na webových stránkách, například zvoleného jazyka, vytvořeného nákupního košíku, k uložení zobrazených služeb, k zapamatování nastavené velikosti písma a k provádění podobných funkcí na webových stránkách.

Statistické soubory cookie

Pomocí statistických souborů cookie se snažíme lépe porozumět návštěvníkům webových stránek a zajistit jejich pohodlnější používání. Pomocí těchto souborů cookie můžeme zjistit, které oblasti webových stránek jsou nejnavštěvovanější a zda návštěvníci nemají v těchto oblastech potíže. Všechny tyto informace ze souborů cookie jsou agregované a depersonalizované, takže nedochází k identifikaci návštěvníků.

Marketingové soubory cookie

Marketingové soubory cookie umožňují zobrazovat návštěvníkům personalizovanější reklamy. Přizpůsobené údaje o prohlížení, jež zaručují anonymitu návštěvníků, mohou být předávány partnerům poskytujícím reklamní služby.

Naše webové stránky používají následující soubory cookie. Soubory cookie pro marketing:

 

Název souboru cookie

Funkce vykonávaná souborem cookie

Účel zpracování údajů

Čas vytvoření

Datum vypršení platnosti

omnisendSessionID, soundestID, omnisendCartProducts, soundest-views

Systém pro zasílání newsletterů

Analýza návštěvnosti uživatelů díky newsletterům. Soubory cookie třetích stran

Návštěvou webových stránek

Do doby, než ukončíte prohlížeč

omnisendAnonymousID

Systém pro zasílání newsletterů

Analýza návštěvnosti uživatelů díky newsletterům. Funkční soubory cookie webových stránek

Návštěvou webových stránek

1 rok

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Pokud si všimnete nesrovnalostí v těchto zásadách ochrany osobních údajů, narušení bezpečnosti na našich webových stránkách nebo máte jiné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím jedním ze způsobů, které vám vyhovují:

Poštou: Bombadar s.r.o.

Adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.

E-mailová adresa pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: dpo@geradovana.lt

E-mailová adresa: info@bombadar.cz

 

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou revidovány nejméně jednou za dva roky. Při aktualizaci našich zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat o změnách, které považujeme za podstatné, zveřejněním oznámení na konkrétních webových stránkách. Pokud budete přistupovat k našemu obsahu a/nebo službám nebo je budete používat po zveřejnění takového oznámení, bude to považováno za souhlas s novými požadavky uvedenými v aktualizaci.

Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány dne 1. 11. 2021.