Tento web používá soubory cookie a doplňky pro sociální sítě, aby zajistil bezproblémový provoz webu, analyzoval aktivitu návštěvníků a poskytoval personalizované reklamy. Nezbytné soubory cookie se ukládají, jakmile otevřete webovou stránku, jiné typy souborů cookie můžete povolit. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů .
100 dnů garance vrácení peněz Výměna a prodloužení zdarma Platnost 12 měsíců F.A.Q. Kontakt
Můj voucher
Oblíbené

DARUJTE MOŽNOST VÝBĚRU S UNIVERZÁLNÍM DÁRKOVÝM POUKAZEM

Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení:

Účelem těchto pravidel nákupu a prodeje („Pravidla) společnosti Bombadar s.r.o. je upravit poskytování služeb na webové stránce www.bombadar.cz („E-shop“), která je spravována společností Bombadar s.r.o., kód právního subjektu 118 14 756, sídlo Kaprova 42/14, Praha - Staré Město PSČ 110 00 („Společnost“), zabezpečením souladu se zavedením zákonů a legislativy České republiky, které poskytují ochranu práv uživatel.

Společnost distribuuje různé typy elektronických dárkových poukazů, tj. jednorázové nebo na více použití, jež jsou prodávány online s informacemi o poukazu, které potvrzují skutečnost předplacení kupujícím a dávají právo dostávat služby poskytovány poskytovateli služeb nebo si zakoupit nabízený produkt.

Hlavní služby poskytovány společností jsou distribuce více typů elektronických dárkových poukazů („Dárkové poukazy“), jako i jiných služeb, které společnost poskytuje nebo může v budoucnu poskytovat.

Služby společnosti jsou poskytovány v souladu s těmito pravidly, dalšími dokumenty společnosti jako i s požadavky legislativy vztahujícími se na společnost. Tyto pravidla si musí přečíst všechny osoby, tj. fyzické i právnické osoby („Kupující“), které využívají služby poskytovány společností na e-shopu.

Přijímáním, objednáváním si nebo využíváním služeb a zdrojů společnosti kupující potvrzují, že byli obeznámeni s těmito pravidly a zavazují se je dodržovat. Pokud kupující není s těmito pravidly obeznámen, společnost má právo odmítnout poskytovat služby.

Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvních podmínek transakce, které kupující používáním služeb společnosti přijímají.

Společnost si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit a takové změny nabydou účinku po jejich zveřejnění v e-shopu www.bombadar.cz.

 

Smluvní podmínky poskytování služeb:

Jelikož společnost prodává dárkové poukazy za služby poskytované jinými osobami („Poskytovatelé služeb“), společnost neurčuje smluvní podmínky služeb poskytovaných poskytovateli služeb, čas poskytování služeb a jiná další kritéria popisující takové služby a nenese odpovědnost za kvalitu a obsah takových služeb, ani neposkytuje záruky na takové služby, avšak společnost může podle vlastního uvážení vždy působit jako mediátor při řešení sporů nebo neshod, ke kterým dojde mezi poskytovatelem služeb a kupujícím ohledně poskytování zakoupené služby.

Společnost nabízí příležitost zaplatit dárkovým poukazem a využívat služby poskytovatelů služeb uvedené na dárkovém poukazu.

Společnost zdůrazňuje, že nenese odpovědnost a nemá právo určovat podmínky poskytování takových služeb ani právo používání, které je uděleno dárkovým poukazem distribuovaným společností. Společnost taky nenese odpovědnost za úplnost a srozumitelnost podmínek poskytování služeb. Podmínky poskytování služeb jsou stanoveny poskytovateli služeb, kteří též informují společnost o podmínkách poskytování služeb podle jejich vlastního uvážení. Takové podmínky jsou pro kupujícího, který si zakoupil dárkový poukaz, závazné. Informace o podmínkách poskytování služeb, které můžou kupující využívat po zakoupení si dárkového poukazu, jsou dostupné na e-shopu nebo přímým kontaktováním společnosti. Pokud tyto informace nejsou dostupné na výše uvedených místech, je jich možné získat použitím kontaktních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

Podmínky, ceny, obsah, popis, charakteristiky a postupy poskytování jednotlivých služeb jsou určeny podmínkami poskytování těchto služeb („Podmínky“), jež jsou vypracovány pro každou službu samostatně a tvoří neoddělitelnou součást těchto pravidel. Při nákupu dárkových poukazů kupující souhlasí s podmínkami používání dárkových poukazů, které jsou závazné a vztahují se na kupující, kteří si dárkové poukazy zakoupili. Společnost a/nebo poskytovatel služeb může odmítnout poskytovat služby nebo uložit sankce kupujícím, kteří nedodržují podmínky používání dárkových poukazů.

Společnost poskytuje veřejné informace dostupné společnosti všem kupujícím, na které se přímo vztahují.

Dárkové poukazy jsou vydávány kupujícím pouze po zaplacení plné ceny dárkového poukazu a dodatečných poplatků, jež se na dárkové poukazy vztahují, pokud se kupující a společnost nedohodli jinak. Informace o cenách dárkových poukazů, dodatečných poplatcích a způsobech platby, jež se na ně vztahují, jsou dostupné na e-shopu nebo přímým kontaktováním společnosti.

Dárkový poukaz musí obsahovat následující informace: název dárkového poukazu, identifikační číslo poukazu (uvedeno v číslech, grafických kódech), další informace potřebné na řádné informování kupujícího a vykonávání funkcí dárkového poukazu.

Na dárkovém poukazu mohou být uvedeny následující informace: hodnota dárkového poukazu, období platnosti v měsících nebo uvedeno prostřednictvím data začátku a konce platnosti. Pokud tyto informace na dárkovém poukazu nejsou uvedeny, je jich možné bezplatně získat kontaktováním společnosti.

Na splnění různých potřeb různých kupujících má společnost právo povolit kupujícím platit za služby v e-shopu pomocí elektronických bankovních služeb nebo pomocí faktury. Způsoby platby můžou být omezeny z důvodů technických problémů nebo jiných důležitých okolností.

Na zajištění vysoko kvalitního a řádného poskytování služeb, ochranu údajů kupujícího a identifikaci kupujícího, má společnost právo vyžadovat od kupujících, kteří si chtějí zakoupit dárkové poukazy přes e-shop, aby se zaregistrovali v e-shopu vyplněním elektronického registračního formuláře. Kupující, kteří se zaregistrovali na e-shopu, musí dodržovat pravidla a požadavky e-shopu stanovené společností na jeho používání a v případě nedodržení těchto pravidel a požadavek má společnost právo zrušit registraci takových kupujících.

Servisní příkazy v e-shopu jsou zpracovány pouze po zkontrolování kontaktních a finančních údajů. Pokud kupující poskytnou nesprávné informace, společnost může zrušit objednávku a/nebo registraci kupujícího, jenž poskytl nesprávné informace, nebo uložit jiné sankce v souladu s článkem 4 pravidel.

Společnost může v e-shopu určit limit pro objednávání si dárkových poukazů kupujícím dárkových poukazů a takové omezení by nemělo být překročeno.

Společnost má právo, ale ne povinnost, umožnit kupujícím vybrat si různé způsoby doručení zakoupených dárkových poukazů. Informace o možných způsobech doručení pro dárkové poukazy, podmínky poskytování této služby a informace, jestli je taková služba poskytována, jsou dostupné v e-shopu nebo kontaktováním společnosti.

Služby jsou poskytovány na obchodních místech v souladu s těmito pravidly, jinými dokumenty společnosti a požadavky platné legislativy, které se vztahují na poskytování takových služeb.

Společnost má právo stanovit dodatečné a/nebo další podmínky poskytování služeb, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech, tím, že o nich informujte veřejně v e-shopu nebo jiným způsobem vybraným společností.

Poskytování služeb společností může být pozastaveno nebo ukončeno z důvodu technických problémů nebo kvůli jiným okolnostem. Společnost má právo pozastavit a/nebo ukončit poskytování služeb v souvislosti s konkrétním kupujícím, pokud tento kupující poruší tato pravidla, jiná pravidla nebo podmínky stanovené společností, vykazuje kriminální chování nebo jsou jeho činnosti v rozporu s veřejným pořádkem nebo morálními zásadami.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli narušení poskytování služeb, ke kterému nedošlo chybou společnosti a/nebo poškození způsobeno kupujícími a třetími stranami.

Dárkové poukazy si můžou zakoupit a služby společnosti můžou používat všichni kupující, kteří mají právní a v některých případech technické možnosti (internet, telefon atd.) vykonávat takové transakce, tj. kupující s plnou kapacitou nebo omezenou kapacitou, kteří jsou schopni vstoupit do takových transakcí.

S přihlédnutím na fakt, že společnost distribuuje dárkové poukazy, jež udělují právo na služby poskytované poskytovateli služeb, podmínky pro poskytování takových služeb budou stanoveny a poskytnuty společnosti osobami poskytujícími takové služby. Z toho důvodu se můžou podmínky poskytování služeb pro některé kupující lišit. Společnost nenese odpovědnost za a nemá právo určovat podmínky poskytování takových služeb, právo používání, které je uděleno dárkovým poukazem distribuovaným společností. Informace o podmínkách poskytování služeb, které může kupující použít po zakoupení dárkových poukazů, jsou přístupné v e-shopu nebo kontaktováním společnosti.

 • Po zaplacení dárkovým poukazem je poukaz odebrán a není vrácen, s výjimkou dárkových poukazů na více použití.
 • Jeden dárkový poukaz je možné použit na nákup pouze jednou. Po zaplacení dárkovým poukazem se stane neplatným, s výjimkou dárkových poukazů na více použití.
 • Dárkový poukaz na více použití lze použít pro platbu několikrát a využít pouze část jeho hodnoty.
 • Dárkový poukaz lze použít jen na zaplacení za produkty společnosti Bombadar s.r.o.
 • Partner má právo nepřijmout dárkový poukaz při platbě, pokud je poškozen, tj. pokud je víc jak polovina zašpiněná nebo chybí, je jinak poškozený nebo není možné přečíst/oskenovat jeho identifikační číslo.
 • Pokud je dárkový poukaz poškozen a není ho možné identifikovat, nebude přijat zpět, peníze nebudou vráceny a držiteli takového dárkového poukazu nebudou poskytnuty dodatečné služby týkající se distribuce dárkových poukazů (prodloužení platnosti dárkového poukazu, rozdělení, výměna nebo jiné služby).
 • Na požádání kupujícího mohou být dokumenty o nákupu produktu nebo služby odeslány e-mailem uvedeným kupujícím.

 

Společnost poskytne kupujícímu, jenž si dárkový poukaz zakoupil online, kopii dárkového poukazu pouze e-mailem v den nákupu. Pokud si kupující přeje obdržet dárkový poukaz na jiný e-mail, společnost má právo požádat o dodatečné údaje od kupujícího, jež jsou potřebné na identifikování nákupu (např. dokument potvrzující platbu, potvrzení žádosti s kvalifikovaným e-podpisem atd.).

 

Práva a povinnosti společnosti a kupujícího:

 • Společnost musí poskytovat služby řádným a včasným způsobem všem kupujícím, kteří uplatňují a dodržují požadavky těchto pravidel.
 • Společnost musí správně komunikovat a spolupracovat se všemi kupujícími.
 • Společnost má právo odmítnout poskytnout služby v případech uvedených v těchto pravidlech a legislativě.
 • Společnost má další práva a povinnosti uvedené v zákonech a těchto pravidlech a může je vykonávat bez jakýchkoli omezení.

 

Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující musí:

 • Zaplatit společnosti za poskytované služby řádně a včasně;
 • Nesmí porušit a musí dodržovat tato pravidla, další podmínky a předpisy veřejně oznámeny společností, právní pokyny společnosti a požadavky platné legislativy;
 • Při poskytování údajů společnosti zodpovídají za jejich správnost, úplnost a soulad s realitou a berou na sebe všechny následky týkající se nedodržení těchto požadavků;
 • Uschovat dokument o nákupu, který dokazuje nákup dárkového poukazu, během celého období platnosti dárkového poukazu;
 • Splnit a vykonat další povinnosti kupujících v roli spotřebitelů v souladu s platnou legislativou.

 

Kupující dárkového poukazu je osobně odpovědný za bezpečnost dárkového poukazu od chvíle jeho zakoupení. Kupující dárkového poukazu zajistí, že identifikační údaje dárkového poukazu (čísla dárkového poukazu, grafické kódy atd.) nebudou zveřejněny třetím stranám, které by mohly použitím identifikačních čísel dalšího dárkového poukazu zfalšovat dárkový poukaz, použít ho a/nebo jinak porušit zájmy kupujícího dárkového poukazu). Jakmile se dozví, že identifikační údaje dárkového poukazu můžou být známé třetím stranám, kupující dárkového poukazu musí tyto dárkové poukazy okamžitě použít, vyměnit je nebo se domáhat práv u donucovacích orgánů. Po předání/doručení dárkového poukazu kupující nenese společnost dál odpovědnost za bezpečí dárkového poukazu.

Kupující má právo:

 • Používat všechny služby poskytovány společností v souladu s požadavky těchto pravidel a pokyny společnosti;
 • Dostávat od společnosti veřejně dostupné informace držené společností;
 • Vykonávat další práva udělena kupujícím jako spotřebitelům v rámci platné legislativy.

 

Použitelná odpovědnost:

Společnost může zavést opatření zmíněné v doložce 4.2 a jejích pod-doložkách těchto pravidel v souvislosti s kupujícími, kteří poruší požadavky těchto pravidel.

V případech uvedených v těchto pravidlech má společnost právo bez samostatného oznámení použít jedno nebo více opatření stanovených v pod-doložkách této doložky.

 

 • Odmítnout poskytovat služby;
 • Zrušit nákupčího objednávku dárkových poukazů nebo anulovat dárkové poukazy;
 • Domáhat se práv u donucovacích a jiných kompetentních orgánů a poskytnout jim údaje o kupujícím a další relevantní informace.
 • Pozastavit nebo zrušit právo kupujícího vstoupit do e-shopu na dobu neurčitou;
 • Zrušit registraci kupujícího v e-shopu;
 • Podniknout jakékoli další právní kroky.

 

V případech uvedených v těchto pravidlech není společnost vázána nahradit žádné přímé a/nebo nepřímé ztráty kupujícího a/nebo souvisejících kupujících, kteří svým konáním porušili požadavky pravidel nebo legislativy (opomenutí).

 

Podmínky a postupy na prodloužení platnosti dárkových poukazů:

Období platnosti dárkového poukazu je uvedeno v popise služby na samoobslužné stránce dárkových poukazů  a na samotném poukazu. Období platnosti dárkového poukazu začíná dnem jeho získání, tj. od chvíle, kdy za něj bylo zaplaceno v souladu s postupem v těchto pravidlech, pokud se společnost a kupující nedohodli písemně jinak.

V souladu s těmito pravidly může kupující odeslat žádost o prodloužení platnosti dárkového poukazu v jakékoli podobě dálkově (kontaktováním společnosti e-mailem info@bombadar.cz) nebo může prodloužit platnost dárkového poukazu sám na samoobslužné stránce dárkových poukazů.

Období platnosti dárkového poukazu lze prodloužit, pokud nebyl dárkový poukaz použit, ale vypršel a neuběhlo víc jak 3 (tři) měsíce od jeho vypršení a při pořád platném nepoužitém dárkovém poukazu, ale v čase prodloužení nesmí celkové trvání dárkového poukazu (pozůstávající z období platnosti dárkového poukazu a dodatečného období prodloužení) přesáhnout 12 (dvanáct) měsíců.

Období platnosti platného dárkového poukazu lze prodloužit o další 3 (tři) měsíce od data vypršení jeho platnosti. Po vypršení platnosti dárkového poukazu, ale ne později než do tří měsíců, lze dárkový poukaz prodloužit o další 3 (tři) měsíce od data, kdy o to kupující požádal.

Období platnosti dárkového poukazu je možné prodloužit pouze jednou.

Prodloužení dárkového poukazu je zcela zdarma.

 

Kupující musí v žádosti o prodloužení období platnosti uvést následující: své jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu, čárový kód dárkového poukazu, číslo dárkového poukazu a přiložit kopii dárkového poukazu při žádání o prodloužení dálkovým způsobem. Kupující musí uvést čárový kód dárkového poukazu a svou e-mailovou adresu, pokud je jeho platnost prodlužována prostřednictvím samoobslužné stránky dárkových poukazů.   

Období platnosti dárkových poukazů patřících do kategorie „dárků s omezeními“ nelze prodloužit.

Pokud není dárkový poukaz použit v určeném období platnosti nebo během prodlouženého období platnosti, dárkový poukaz nebude vyměněn a/nebo peníze nebudou vráceny.

Podmínky a postup výměny a vrácení dárkových poukazů:

Před zakoupení si dárkového poukazu musí kupující zhodnotit všechny okolnosti poskytování služeb týkající se dárkového poukazu včetně mimo jiné úředních hodin, umístění a podmínek poskytování služeb poskytovatele služeb.

Pokud poskytovatel služeb zruší poskytování služeb nebo jinak informuje, že služby poskytované poskytovatelem služeb nebudou poskytovány, nebo že došlo ke změně data, místa nebo jiných zásadních kritérií poskytování, kupující má právo požádat společnost o výměnu dárkového poukazu za jiný dárkový poukaz vybraný kupujícím, vybrat si jiného poskytovatele služeb nebo odeslat žádost o náhradu v předepsané podobě (kontaktováním společnosti e-mailem info@bombadar.cz). Peníze budou vráceny na bankovní účet kupujícího do dvou týdnů od data odeslání žádosti společnosti.

 • Dárkové poukazy lze vyměnit bez doplatku.
 • Kupující má právo vyměnit pouze platné a nepoužité dárkové poukazy.
 • Počet výměn platného dárkového poukazu je neomezený.
 • Při výměně dárkového poukazu na samoobslužné stránce dárkových poukazů si může kupující vyměnit jeden dárkový poukaz za jeden nebo více dárkových poukazů.
 • Pokud je vyměněn jeden dárkový poukaz za jiný levnější dárkový poukaz, cenový rozdíl dárkových poukazů je nevratný.
 • Je-li vyměněn jeden dárkový poukaz za jiný dražší dárkový poukaz, kupující musí uhradit cenový rozdíl dárkových poukazů.
 • Když dojde k výměně dárkového poukazu, jeho doba platnosti se nezmění a zůstává stejná jako doba platnosti předchozího dárkového poukazu.

 

Kupující musí v žádosti o výměnu uvést následující: své jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu, čárový kód dárkového poukazu, číslo dárkového poukazu a přiložit kopii dárkového poukazu při žádání o prodloužení dálkovým způsobem (kontaktováním společnosti e-mailem info@bombadar.cz). Pokud si kupující vymění dárkový poukaz sám na samoobslužné stránce dárkových poukazů, kupující musí uvést jedinečné číslo dárkového poukazu a svou e-mailovou adresu, jako i přiložit kopii dárkového poukazu. 

Společnost udává, že dárkový voucher lze vrátit do 100 (sto) dnů od jeho zakoupení. Přesná částka, za kterou byl voucher zakoupen, bude vrácena na bankovní účet uvedený ve formuláři pro vrácení, který bude zákazníkovi zaslán. Pro vrácení voucheru je nutné uvést potvrzení o platbě. Více informací na info@bombadar.cz. V případě, že zákazníkovi byl zaslán voucher na adresu, je vrácena částka pouze za voucher, ne za doplňkové služby, jako je balení, či poštovné.

 

Platná omezení a zákazy:

Obsah a software e-shopu společnosti jsou majetkem společnosti a/nebo její partnerů a jsou chráněny platným zákonem. Kupující, kteří používají e-shop, nesmí porušit práva a legitimní zájmy společnosti a musí používat e-shop v souladu s právními požadavky, pravidly, omezeními, pokyny a jakýmikoli dalšími zákonnými požadavky společnosti.

Kupující nesmí distribuovat, pozměňovat, nelegálně kopírovat, tlačit ani jinak nezákonně používat informace uvedeny v e-shopu společnosti (texty, obrázky, ochranné známky, grafické podklady e-shopu, software kódy atd. bez písemného povolení společnosti.

Ochranné známky používány společnosti jsou registrovány a společnost má na ně exkluzivní práva vlastnictví. Kupující nemají právo používat ochranné známky společnosti.

Kupující nemají žádné právo falšovat dárkové poukazy, kopírovat je, ani je používat nebo získávat jakýmkoli dalším nelegálním způsobem. Kupující nemají právo předávat dárkové poukazy, pokud se na tom nedohodli se společností. Všechny autorská práva v designu a obsah dárkových poukazů patří společnosti a jejím partnerům.

Po nákupu dárkového poukazu od třetích stran nemá kupující právo obracet se na společnost ohledně neplatnosti dárkového poukazu.

Kupující podléhají dalším omezením, zákazům, požadavkům a pravidlům uvedeným v těchto pravidlech a v e-shopu společnosti nebo v jiných materiálech publikovaných společností.

 

Požadavky kladeny na chování kupujícího:

Před přijetím/objednáním si služeb by se měli kupující vždy obeznámit s podmínkami poskytování služeb, cenou dárkových poukazů nebo služeb, platnými omezeními a/nebo jinými kritérii pro plnění služeb. V případě nejistoty musí kupující požádat společnost o dodatečné informace.

Kupující, kteří používají e-shop, nesmí následující:

 • Používat jakákoli zařízení, aplikace nebo software na kopírování obsahu e-shopu nebo vykonávat jakoukoli další nelegální činnost bez písemného souhlasu společnosti;
 • Používat jakákoli zařízení, aplikace nebo software na zpracování objednávek dárkových poukazů nebo jejich vytváření v e-shopu;
 • Používat jakákoli zařízení, aplikace nebo software, jenž může narušit správné fungování e-shopu;
 • Konat způsobem, jenž by e-shop nerozumně a nadměrně zatížil;
 • Přihlašovat se nebo znovu načítat stránky e-shopu, nebo odesílat jiné žádosti na servery častěji než jedenkrát za tři vteřiny.

 

Kupující používají e-shop na vlastní riziko. Kupující nesou odpovědnost za uchování jejich hesla a/nebo klíčového slova, pokud nějaké mají, v důvěrnosti. Společnost nezaručuje a nenese odpovědnost za to, že kupující nezažijí žádná přerušení nebo problémy při používání-shopu.

Kupující musí za každých okolností během přijímání/ucházení se o/objednávání si služeb konat rozumně, čestně a obezřetně a poskytovat společnosti pouze správné informace a vysvětlit všechny okolnosti důležité pro daný případ, a zjistit všechny informace, které společnost potřebuje.

Kupující nese odpovědnost za bezpečnost svého dárkového poukazu. Gera dovana nenese odpovědnost, pokud byl dárkový poukaz ztracen nebo poškozen a tím ztratil svou funkčnost a není ho už možné používat.

 

Dodatečné placené služby (poplatky za dodatečné služby):

Všechny dodatečné poplatky, jež se vztahují na jeden dárkový poukaz, jako i jejich výšky, jsou uvedeny v e-shopu, stejně jako další informace veřejně oznámeny společností, nebo se o nich lze informovat přímým kontaktováním společnosti.

Pokud společnost poskytuje možnost doručit dárkové poukazy, může se na ně vztahovat poplatek za doručení.

Společnost má taky právo poskytovat jakékoli další placené služby a vybírat další poplatky za účtované služby. Před přijetím takových služeb je kupující informován o dodatečném poplatku za příslušnou službu a/nebo poplatek vztahující se na poskytování služeb a jeho sumu.

 

Služby poskytovány bezplatně nebo se slevou:

Společnost má právo rozhodnout se poskytovat některé služby se slevou nebo zdarma. Všechny informace o zlevněných službách, které jsou poskytovány jako dodatek k základním službám nebo zdarma, jsou uvedeny v e-shopu, kontaktováním společnosti přímo nebo v jiné podobě přijatelné pro společnost.

Kupující mají právo bezplatného přístupu k informacích poskytovaným v e-shopu z iniciativy společnosti, jako i na získávání užitečných informací poskytovaných společností (reklama, informační upozornění atd.)

 

Urovnávání mimosoudních sporů:

Nároky/požadavky týkající se služeb poskytovaných společností Bombadar s.r.o. nebo získaných produktů může kupující odeslat přímo společnosti Bombadar s.r.o.:  

E-mailem: info@bombadar.cz

Doporučenou zásilkou na adresu: Regus Zlatý Anděl, Bombadar, Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

Pokud klient není spokojen s konečnou odpovědí společnosti Bombadar s.r.o. týkající se mimosoudního urovnání zákaznického sporu, klient se může obrátit na státní službu ochrany práv zákazníka:

http://ec.europa.eu/odr/.